Hulp bij het invullen van de stamboom


Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de stamboom van uw merrie moet invullen. Na deze inleiding volgt een inhoudsopgave die laat zien welke onderwerpen behandeld worden. Daarna volgen hoofdstukken met de verschillende onderwerpen, waaronder de disclaimer. Tot slot is een alfabetische index opgenomen.


Inhoudsopgave

Inleiding

Inhoudsopgave

Browsers

Het invullen

Hengst

Veulenboekhengst

Merrie

Hulpboekmerrie

Veulenboekmerrie

Stamboekpapier

Disclaimer

Index


Browsers

Het berekenen van de inteeltpercentages is getest met Internet Explorer 5. Andere browsers worden ook ondersteund zolang ze maar Java 1.2 ondersteunen. Voor veel browsers kan Java 1.2 als plugin gedownload worden van de java site van Sun.


Het invullen

U kunt de stamboom van uw merrie aan de hand van uw stamboekpapier invullen. Een voorbeeld scherm (47k groot) is aanwezig. Wanneer u een paard in de stamboom invult zal het systeem proberen de stamboom zoveel mogelijk aan te vullen. Met name bij hengsten zal dit veel typwerk besparen. Controleert u wel even de resulterende stamboom! (zie ook de disclaimer). Het in te vullen soort stamboeknummer is afhankelijk van het geboortejaar, het geslacht en de soort inschrijving (wel/niet stamboek) van het betreffende paard. Zie de hoofdstukken Hengst en Merrie voor meer informatie.


Hengst

Meestal bevat een stamboom alleen stamboekhengsten. Is dit niet het geval zie dan veulenboekhengst. Bij een stamboekhengst horen twee verschillende nummers: het nummer dat tegenwoordig in de naam verwerkt zit (bijvoorbeeld Fabe 348) en een stamboeknummer (bijvoorbeeld 199311601). U kunt beide nummers gebruiken om in te vullen. Indien u een vrij recent stamboekpapier bezit zullen alle hengsten geboren voor 1989 geen nummer in de naam hebben. Dit vroegere stamboeknummer zit echter wel in het nieuwe stamboeknummer verwerkt: Het zesde, zevende en achtste cijfer van het stamboeknummer vormen dit nummer (bijvoorbeeld Hearke 197302541). Ook bij deze hengsten kunt u met het korte nummer volstaan.

Veulenboekhengst
Indien er een veulenboekhengst in de stamboom voorkomt kunt u het stamboeknummer (9 cijfers; begint met het geboortejaar) van de hengst gebruiken. Indien u dit niet kent vult u dan een getal tussen 1 en 9 in. Dit zal ervoor zorgen dat het programma geen overeenkomstig paard in de stambomen van de goedgekeurde dekhengsten vindt. U zult wel de stamboom van de veulenboekhengst gewoon in moeten vullen.


Merrie

Vaak bevat een stamboom alleen merries in opgenomen zijn in het stamboek. Is dit niet het geval zie dan hulpboekmerrie of veulenboekmerrie. Bij een stamboekmerrie kunnen twee verschillende soorten stamboeknummers bekend zijn: een viercijferig nummer voor merrie geboren voor 1989 en een negencijferig nummer dat tegenwoordig gebruikt wordt. U kunt beide nummers gebruiken om in te vullen. Indien u een vrij recent stamboekpapier bezit zullen alle merries geboren voor 1989 een 9 cijferig nummer hebben. Het (vroegere) vier cijferige stamboeknummer zit echter wel in het nieuwe stamboeknummer verwerkt: Het vijfde, zesde, zevende en achtste cijfer van het stamboeknummer vormen dit nummer (bijvoorbeeld 197334560). Ook bij deze merries kunt u met het korte nummer volstaan.

Hulpboekmerrie
Bij hulpboekmerries moet u het nummer met -1 vermenigvuldigen en het resultaat gebruiken. Voor een merrie met nummer 125H vult u dus -125 in.

Veulenboekmerrie
Bij een veulenboekmerrie van na 1988 kunt u gewoon het negen cijferig stamboeknummer invullen. Het nummer van een veulenboekmerrie van voor 1989 bestaat uit twee getallen bijvoorbeeld 170/173vb. Het in te vullen nummer berekent u door het eerste getal met 10000 te vermenigvuldigen en daar het tweede getal bij op te tellen. Bijvoorbeeld: bij nummer 170/173vb vult u 170 x 10000 + 173 = 1700173 in. Indien u geen van deze nummers kent vult u dan een getal tussen 1 en 9 in. Dit zal ervoor zorgen dat het programma geen overeenkomstig paard in de stambomen van de goedgekeurde dekhengsten vindt. U zult wel de stamboom van de veulenboekmerrie gewoon in moeten vullen.


Stamboekpapier

Op een modern (geplastificeerd) stamboekpapier van een merrie staan voldoende voorouders vermeld om de stamboom volledig in te kunnen vullen. Bij oudere (papieren) stamboekbewijzen komt u 1 generatie te kort. Deze laatste generatie kunt u achterhalen door in oude afleveringen te kijken of door het boek met de merrielijnen van Geurts er op na te slaan.


Disclaimer

Alhoewel ik dit programma met de nodige zorgvuldigheid heb ontwikkeld is het mogelijk dat het programma of de data fouten bevat. U dient genoegen te nemen met het programma zoals dat beschikbaar is gesteld. Ik kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor welk gevolg dat voortvloeit uit het gebruik van dit programma dan ook. Uiteraard streef ik naar verdere perfectionering, opmerkingen betreffende fouten, suggesties voor verbeteringen etc zijn zeer welkom. Mijn email adres is: aisebouma@SoftHome.net.


Index

Disclaimer

Hengst

Hulpboekmerrie

Inhoudsopgave

Invullen stamboom

Inleiding

Merrie

Opmerkingen; zie disclaimer

Stamboekpapier

Veulenboekhengst

Veulenboekmerrie